Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die voor mensen met een verstandelijke beperking activiteiten organiseert.

Al vanaf de oprichting in 1978 hanteert GVO de Klup maar één criterium bij het aannemen van haar deelnemers: iedereen met een verstandelijke beperking is welkom, mits er geen grote gedragsproblematiek bestaat. Onze vrijwilligers zijn gepassioneerd en kiezen bewust om vrijwilligerswerk te verrichten op GVO de Klup. Niet iedereen een pedagogische achtergrond, maar men heeft vooral veel liefde voor de doelgroep. Deelnemers van GVO de Klup hebben over het algemeen een ZML-achtergrond (zeer moeilijk lerend). Deelnemers met een ML-achtergrond (moeilijk lerend) zijn ook zeker welkom op GVO de Klup. Op GVO de Klup is er geen leeftijdsgrens. Van jong tot oud is welkom. Er zijn gemengde groepen, maar ook speciale activiteiten die aansluiten op jongeren (speelweek, gamen, jongeren soos). GVO de Klup kan geen zorg leveren.