Persoonsgegevens

Wat doen we met je persoonsgegevens?

Vanaf 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Deze wet gaat over wat je wel en niet mag doen met andermans adressen, telefoonnummers en contactgegevens. Je kunt namelijk niet alles zomaar geheim houden want dan wordt het erg lastig om duidelijke afspraken te maken.
De wet geeft richtlijnen over wanneer en waarom je gegevens toch mag delen.

We hebben een paar redenen om met je informatie te werken:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst die ontstaat door het insturen van je inschrijfformulier
 • Het nakomen van onze wettelijke verantwoordelijkheden (zoals bijvoorbeeld registratie van deelname aan een activiteit)
 • Het belang van GVO de Klup zoals jij het herkent.
 • Binnen deze redenen is het niet mogelijk om te weigeren je persoonsgegevens met ons te delen. Dan zouden we niet voor je kunnen werken. Wel is het mogelijk om op het inschrijfformulier bijzondere bezwaren aan te geven. We lezen het niet invullen van deze bezwaren als toestemming.

We leggen je graag uit hoe wij dat bij GVO de Klup doen.

 • We vertellen je welke gegevens we opslaan.
 • We zijn open en duidelijk over wat we wel en niet delen met anderen.
 • We slaan niet meer informatie dan we nodig hebben op.
 • We slaan alleen gegevens op als dat een duidelijk doel heeft.
 • We slaan gegevens niet langer dan nodig is op.
 • We beschermen je gegevens zodat deze niet door anderen ingezien kunnen worden.
 • We gebruiken de gegevens alleen in jouw belang. Waar een gedeeld belang ontstaat kiezen we voor de minste openbare optie.
 • Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens zoals we ze geregistreerd hebben.

Huisregels:

Vrijwilligers bewaren je gegevens niet nadat ze deze niet meer nodig hebben en delen de informatie niet met derden. Lijsten met namen en adressen worden na de activiteit teruggegeven aan GVO de Klup en vernietigd.

Welke gegevens bewaren we precies?

Voor een deelnemer of vrijwilliger die in het lopende seizoen actief is bewaren we:

-BSN-nummer
-Nationaliteit
-Adresgegevens
-Contactgegevens
-Gezondheidsinformatie

Van een deelnemer of vrijwilliger die in het lopende seizoen inactief is bewaren we:

-BSN-nummer
-Nationaliteit
-Adresgegevens
-Contactgegevens

Waar onduidelijkheid ontstaat kiezen we voor de meest transparante en discrete oplossing.