Ons team

GVO de Klup is een vrijwilligersorganisatie die vrijetijdsbesteding organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. De activiteiten worden begeleid door onze vrijwilligers. De vrijwilligers worden bijgestaan door een coördinator, een administratief medewerker en een huismeester.

GVO de Klup heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat GVO de Klup zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Fiscaal nummer: 8064.97.142
Statuten GVO de Klup
Financiële verantwoording kan aangevraagd worden via info@gvodeklup.nl

Gerard

Gerard Rijnders

Huismeester

Henry

Henri
Thoonen

financieel

Marian-Zonderland

Marian Zonderland

Voorzitter

Marc-Rutten

Marc Rutten

Penningmeester

Els-Jansen

Els Janssen

Bestuurslid

gvo selfie

Marion
van Aanholt

secretariaat

Gvo de klup

Martijn Lemstra

coördinator