Vrijwilligers

Het GVO is een vrijwilligersorganisatie.
Er zijn ongeveer 100 vrijwilligers actief bij GVO de Klup. Zij zetten zich met veel liefde in voor de deelnemers. De leeftijd van de vrijwilligers variëren van 18 tot 80 (ja echt!). Leeftijd is niet belangrijk. Het gaat om de passie die de vrijwilligers hebben voor het werk.

Wat is vrijwilligerswerk?

 1. vrijwilligerswerk brengt verantwoordelijkheden met zich mee
 2. vrijwilligerswerk mag niet verplicht zijn (dit betekent niet dat het vrijblijvend is)
 3. vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht
 4. vrijwilligerswerk wordt gedaan ten behoeve van anderen of van de samenleving

Vrijwilligerswerk heeft een eigen plaats in de samenleving en is niet vrijblijvend. Het ‘vrij’ duidt op een vrije keuze. Kiest men eenmaal voor vrijwilligerswerk, dan brengt dit wel verantwoordelijkheden met zich mee.

Motieven van vrijwilligers
Mensen die vrijwilligerswerk doen hebben hier uiteenlopende motieven voor: 

 • de wens om te helpen 
 • zich nuttig voelen
 • plichtsbesef
 • persoonlijke ontwikkeling
 • vaardigheden leren
 • carrièremotieven
 • vrijetijdsbesteding
 • sociale contacten opdoen

Het verrichten van vrijwilligerswerk wijst op betrokkenheid bij de maatschappij en is daarmee een belangrijke indicator van sociale samenhang in de samenleving.

Stage lopen op GVO de Klup?

Dat kan! GVO de Klup biedt stagiaires de mogelijkheid om kennis te maken met activiteitenbegeleiding en mensen met een verstandelijke beperking. Ook leert de stagiaire samen te werken met anderen. De stagebegeleiding door de coördinator is op afstand. Stagiaires werken direct samen met onze vrijwilligers.

Criteria voor vrijwilligers

GVO de Klup hanteert 5 criteria waaraan een vrijwilliger moet voldoen.

1. Onderschrijven van de doelstelling
GVO de Klup verwacht instemming en onderschrijving van haar doelstelling en uitgangspunt en een actieve houding. Het belangrijkste werkdoel is het (mede)organiseren van vrijetijdsactiviteiten. Gezelligheid, ontspanning en sociale contacten is voor de meeste deelnemers de belangrijkste reden om zich op te geven voor de activiteiten.

2. Motivatie in het werken met mensen met een verstandelijke beperking
GVO de Klup verwacht een relatie die uitgaat vanuit een gelijkwaardige positie: niemand is iets meer of minder dan de ander. Het vraagt een uitnodigende en open instelling en bereidheid om elkaar te leren kennen.

3. Bereidheid om samen te werken!
Bij GVO de Klup werkt iedereen altijd samen met anderen, samen dragen de vrijwilligers de verantwoordelijkheid voor de activiteit. Dit houdt onder andere in dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Je hebt respect voor elkaar en bent open en eerlijk naar elkaar en de medewerkers toe. Iedereen heeft een andere manier van werken. Samen probeer je hier een middenweg in te vinden.

4. Deelname voor minstens één seizoen
Een seizoen loopt van september tot en met juni. Dit is geen vereiste maar wel een dringende vraag. Want het is vooral in het belang van de deelnemers om veiligheid en continuïteit te bieden.De vrijwilligers zijn het menselijk kapitaal van het GVO. Zonder vrijwilligers bestaan er geen activiteiten. Vrijwilligerswerk mag best zwaar en pittig zijn, maar nooit belastend. Wat wij niet doen is vrijwilligers aan de hand nemen en houden, zelfstandigheid staat hoog in het vaandel.

5. Een bepaalde mate van zelfstandigheid
Van vrijwilligers wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid verwacht. GVO de Klup zorgt voor de juiste randvoorwaarden om een activiteit te kunnen dragen. Vrijwilligers werken vervolgens zelfstandig aan het succes van de activiteit. Taken die hierbij komen is bv, zorgen voor materiaal voor de activiteit, contact met woonvorm / deelnemers wanneer nodig (door bv af te bellen, contact opnemen bij een vraag tijdens activiteit etc) en informatie terugkoppelen aan de coördinator.

Wij vragen altijd een VOG aan wanneer een nieuwe vrijwilliger zich inschrijft. Deze VOG is gratis voor de vrijwilliger.

Om als organisatie hieraan te voldoen bieden wij onze vrijwilligers:
* W.A. en ongevallen verzekering (voor polis klik hier)* vergoeding voor gemaakte onkosten* ca 2x per jaar een vrijwilligersfeest/bijeenkomst* En vooral veel plezier met de deelnemers en andere vrijwilligers! Heb je interesse? Of wil je informatie? neem dan vrijblijvend contact met ons op.