Betalingsregels

Een seizoen op GVO de Klup loopt van september t/m juni (tijdens schoolvakanties zijn wij gesloten voor activiteiten, met uitzondering daargelaten). Vrijwel alle activiteiten worden per factuur betaald behalve bij de bingo, jongeren soos en spelletjes,-game avond. Het seizoen wordt verdeeld in twee periodes voor de facturatie van de vaste/wekelijkse activiteiten. Periode 1: september t/m december Periode 2: januari t/m juni. m.u.v. de Spetters (zwemmen) zij ontvangen 3x per jaar een factuur (sept, dec, april)

Lidmaatschap:

Deelnemers die een vaste/wekelijkse activiteit afnemen betalen € 20,00 lidmaatschap per seizoen (naast de contributie van de desbetreffende activiteit). Onder vaste activiteiten worden de wekelijkse activiteiten verstaan (zoals koken, yoga, badminton, zwemmen, creatieve soos, fitness etc). De inkomsten van het lidmaatschap worden o.a. gebruikt voor verzekeringen, telefoon en print kosten, systeembeheer, brand/alarmbeveiliging etc. Hiervoor ontvangt GVO de Klup geen subsidie.

Contributie vaste/wekelijkse activiteiten:

Contributie is de kosten voor de activiteiten. De kosten verschillen per activiteit (te vinden op de pagina van de activiteit zelf). De contributie wordt 2 x per jaar gefactureerd (in september en in januari).  Dit geld wordt gebruikt om de kosten van de activiteiten te betalen, zoals: huur, materiaal, eten/drinken, onkostenvergoeding vrijwilligers, etc.

Kosten voor de schouwburg:

Vóór het nieuwe seizoen begint krijgen alle deelnemers/woonvormen per mail inschrijfformulieren (rond juni/juli). Zo ook voor schouwburgbezoeken. Na de uiterste inschrijfdatum bestelt en betaalt GVO de Klup de kaartjes bij de schouwburg. In september/oktober stuurt GVO de Klup de facturen voor de schouwburgbezoeken voor het hele seizoen op. Als je naar meerdere voorstellingen gaat krijg je dus een factuur met meerdere bedragen. Als de kaarten besteld zijn, is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Wel kan er bemiddeld worden voor doorverkoop of kun je zelf een vervanger zoeken. Bij de prijs zijn inbegrepen: reserveringskosten en consumptie. Je krijgt altijd ongeveer 2 weken vóór de voorstelling nog een uitnodiging ter herinnering. Voor niet-leden geldt een toeslag van € 2,50 per voorstelling. Niet-leden zijn dus deelnemers die niet bij een wekelijkse activiteit komen en dus geen €20,- lidmaatschap betalen.

Kosten voor de dagtochten:

Ook voor de dagtochten geldt dat men in juni/juli het inschrijfformulier ontvangt. De dagtochten worden een aantal weken van te voren gefactureerd. Je krijgt ook hiervan 2 weken van te voren een uitnodiging ter herinnering met details over de dagtocht. Sommige ‘dagtochten’ zijn op GVO de klup (zoals kerststukjes maken of een lunch) maar er zijn ook dagtochten buitenshuis (bijvoorbeeld een concert of winkelen) Voordat er met de organisatie van de dagtocht begonnen is, kan er kosteloos geannuleerd worden. Behalve voor de reeds gemaakte kosten, bijvoorbeeld kaarten die al besteld zijn, een bus die al gereserveerd is etc. Wanneer er kosten zijn gemaakt kan er dus helaas niet kosteloos geannuleerd worden. Voor niet-leden geldt een toeslag van € 2,50 per dagtocht. Bij sommige dagtochten kan men later in het jaar zich ook nog voor aanmelden. Je kunt het altijd vragen of dat nog mogelijk is.

Uitzondering:

Blauwe Vogels in Wijchen: factureren zelf. Dit is een onafhankelijke groep die zich heeft aangesloten bij GVO de Klup voor vrijwilligersverzekering en als ‘samenwerkingspartner’ (delen van kennis, netwerk etc).