Geschiedenis

Op bijeenkomsten van de ouderverenigingen “Vereniging voor Ouders en verwanten van mensen met verstandelijke handicap” (VOGG), inmiddels KansPlus en “Philadelphia” kwam herhaaldelijk aan de orde dat er grote behoefte bestond aan ontspanningsactiviteiten voor hun kinderen met een verstandelijke beperking.

In de praktijk bleek het bestaande sociaal cultureel werk niet of nauwelijks toegankelijk te zijn voor deze doelgroep.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen is er in 1973 een Kreatieve Soos gestart. Enkele jaren later volgde de oprichting van de eerste disco. Deze twee activiteiten werden zo goed bezocht dat er subsidie aangevraagd moest worden bij verschillende gemeenten. De incidentele giften van derden waren onvoldoende geworden.

De ouderverenigingen hebben in 1978, samen met de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD), inmiddels MEE, de Stichting Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk (GVO) opgericht. Het bestuur bestond uit afvaardigingen van deze drie organisaties en enkele vrijwilligers van beide activiteiten.

Door de jaren heen is het GVO uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie met veel verschillende activiteiten die begeleid worden door vrijwilligers. Vele deelnemers van verschillende zorginstellingen (of thuiswonend) bezoeken het GVO met regelmaat.

In 1993 is vanuit de Driestroom een betaalde kracht bij het GVO komen werken. Dit om de activiteiten te coördineren en de vrijwilligers bij te staan. Vanwege de uitbreiding van het aantal activiteiten, deelnemers en vrijwilligers, is er in augustus 2003 nog een betaalde kracht bijgekomen voor de administratie. 

In 2016 heeft het GVO een naamsverandering ondergaan van het GVO naar GVO de Klup. Ook daarbij is het logo vernieuwd. De keuze voor deze verandering is gemaakt om GVO de Klup eigentijdser te maken en opnieuw naamsbekendheid te creëren binnen de regio.

 

geschiedenis